Назад до Събития

Web3 - всичко, което блокчейн обеща и не изпълни

Хотел Верея, зала 2 Всички

Периодът на Дивия Запад в блокчейн постепенно приключва и това са добри новини. Бяхме свидетели на много иновации, експерименти, спекулации, финансови злоупотреби и сътресения. Времето на изследване на възможностите на децентрализираните технологии продължава, но стъпва на нови фундаменти. Това са принципите на създаване на продукти с ясна стойност, прозрачни бизнес модели, отговаряне на регулаторните изисквания за дигитални активи и високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите.

Преди Web3 ще станем свидетели на Web2.5 - дискретно интегриране на блокчейн в приложенията, които използваме в ежедневието и работата си. Основните движещи сили ще бъдат страхотно изживяване и поставяне на потребителите в центъра на продукта. Блокчейн ще отстъпи на заден план като опосредстваща технология, а функционирането му ще остане скрито (както сега не виждаме какво се случва в базите данни и облака). Но няколко неща никога няма да бъдат същите и Емилиян Енев ще направи обзор на последните тенденции и възможности пред развитието на Web3.

Лектори

Лектори

loading...