Назад до Събития

IT образование Стара Загора

Зала „Славейков“, Община Стара Загора Учители, директори, университетски преподаватели

Качественото технологично образование става все по-важно за развитие на ключови знания и умения. Защо това е важно за младежите и цялостното развитие на региона като технологична дестинация ще си говорим на специално събитие, част от Zara Tech Spring, на което ще поставим фокус върху образованието по информационни технологии в региона. Ето лекторите и темите:

Важността на технологичното образование и развитието на сектора в региона

Петър Шарков от Телерик Училищна Академия ще сподели повече от опита от провеждането на над 100 Телерик школи всяка година в различни населени места в България. Ще разкаже за нуждата от дигитално образование по време на целия курс от обучение, както и какви са плановете на Телерик и как всяко училище може да стане част от тях.

Новата STEM програма - готови ли сме и какво е мястото на технологиите в нея?

От 2008 г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности. От организацията ще споделят повече за вече отворената програма по STEM и как може всяко училище да изгради успешно свой високотехнологичен център.


Трансформиране на технологичното образование в училище

Използването на съвременни технологии в образованието предоставя нови възможности за оптимизиране на процесите на преподаване и учене, както и за подобряване на комуникацията между учители и ученици. Какви методи и инструменти могат да бъдат използвани и как те да станат неразделна част от образователния процес ще бъде във фокуса на лекцията на 11. май. В събитието ще участва Теодора Нончева - учител по информатика и информационни технологии и трейнър на учители. Тя ще сподели своя опит и ще даде добри идеи за въвеждане на качествено технологично обучение от началния курс. 

Ролята на сътрудничеството в образователния процес

Как програмата за професионално развитие на училищни екипи „Училища за пример“ подпомага образователната система и каква е ролята на сътрудничеството и наставничеството в училищата? Това ще разкаже Яница Господинова, която е учител по английски език в Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ в Стара Загора. Тя ще сподели и повече за Международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST). Заедно с нея ще дискутираме и важността на връзката между образователната система и бизнеса – защо взаимната подкрепа е ключов фактор за успех и как менторството и ролевите модели в училище могат да допринесат за него.

Как да създадем високотехнологичен клуб в училище - добрият пример

Как едно училище в Харманли успява да изгради и развива свой високотехнологичен клуб? Защо е важно да има ефективно партньорство между образователните институции в технологично направление и бизнеса? В рамките на събитието Емануил Манолов от клуб innovaone ще сподели опит и идеи как всяко училище може да бъде технологично.

 

Лектори

Лектори

Теодора Нончева

преподавател в ПГКНМА „Проф. Минко Балкански" и в Тракийския университет

loading...